Hướng Dẫn Mua Hàng

Khách Hàng Làm Bếp

Có Thiết Kế
 1. Báo Giá Khái Toán
 2. Kí Hợp Đồng Thi Công
 3. Khảo sát hiện trạng về bản vẽ kỹ thuật thi công( Soft Drawing). Bổ sung chính xác thiết bị phụ kiện theo nhu cầu chủ nhà.
 4. Kí Thống Nhất Bản Vẽ KTTC và dự toán cuối cùng
 5. Thi công theo thiết kế
Chưa Có Thiết Kế

Báo Giá Thiết Kế

 1. 5.000.000VND / Bếp
 • Miễn phí nếu thi công với giá trị từ 80% dự toán trở lên
 • Dưới 80% – 50% thì lấy 50% phí thiết kế
 • Thi công dưới 50% dự toán tính 100% phí thiết kế

Báo Giá Khái Toán Thiết Kế & Thi Công Chung

 1. Báo giá dựa trên giá bếp tiêu chuẩn đính kèm các chú thích về việc tặng thêm giảm giá theo thiết kế
 2. Kí hợp đồng thiết kế & thi công. Khách đặt cọc 30% giá trị khái toán
 3. Trình & chỉnh sửa thiết kế 3d – Duyệt thiết kế
 4. Gửi báo giá dự toán chính thức theo thiết kế đã duyệt
 5. Duyệt dự toán và mẫu vật liệu
 6. Khách cọc 50% giá trị dự toán
 7. Duyệt hồ sơ kỹ thuật thi công
 8. Thi công & bàn giao hoàn thiện
Bếp +
 • Quy trình tương tự như bếp, phí thiết kế mỗi không gian là 5tr. Thiết kế 1 thiết bị như: Tủ giày, bàn ăn,…giá 1tr. Nếu kí thiết kế và thi công thì miễn phí thiết kế

Khách Hàng Thiết Kế & Thi Công

Thiết Kế Và Thi Công
 1. Báo giá khai toán thiết kế & thi công chung
 2. Giá giá dựa trên giá tiêu chuẩn đính kèm các chú thích về việc tặng thêm giảm giá theo thiết kế
 3. Kí hợp đồng và khách đặt cọc 30% giá trị khai toán
 4. Trình và chỉnh sửa thiết kế 3D
 5. Chốt thiết kế cùng với khách
 6. Trình dự toán chính thức theo thiết kế 3D đã quyết
 7. Duyệt dự toán và mẫu vật liệu
 8. Khách cọc đủ 50% giá trị dự toán
 9. Duyệt hồ sơ kỹ thuật thi công
 10. Thi công & bàn giao cho khách khi hoàn thành

Khách Hàng Thiết Kế

Phong Cách
 • 200.000VND / m2
 • 500.000VND/ m2 cho diện tích bé
 • 250.000 / M2 
 • 600.000 / M2 cho diện tích bé
 • 250.000 / M2
 • 600.000 / M2 cho diện tích bé
 • BIM Interior không nhận thiết kế dưới 20.000.000VND
Hồ Sơ
 • Bảng vẽ bố trí vật dụng
 • Bản vẽ trang trí các điện tường, trần, sàn
 • Bản vẽ định vị bố trí đèn ổ cắm
 • Bản vẽ khai triển thiết bị nội thất
 • Bản vẽ 3D
 • Danh sách các vật liệu định
Quy Trình Thiết Kế
 1. Khách cọc 50%
 • Trong vòng 7 ngày có phương án 3D – Chỉnh sửa tối đa 3 lần
 • Sau 3 lần mà không thống nhất phương án 3D để phát triển tiếp thì huỷ HĐ ( Khách mất cọc)

     2. Duyệt 3D thánh toán tiếp 30%

     3. Giao hồ sơ thiết kế KTTC thanh toán đủ 100%

Khách Hàng Thi Công Không Cần Thiết Kế

Có hồ Sơ TK Kỹ Thuật Thi Công
 1. Dự toán dựa trên hồ sơ TKKTTC
 2. Trao đổi kí HĐ
 3. Khách cọc 30%
 4. Vẽ, trao đổi, duyệt bản vẽ SOFT DRAWING theo hiện trạng. Duyệt Mẫu vật liệu, phụ kiện thiết bị
 5. Dự toán chính xác – Duyệt dự toán
 6. Khách cọc 50% dự toán
 7. Thi công & Bàn giao khi hoàn thành
Hình Tham Khảo Trên Mạng
 1. Dự toán dựa trên hình tham khảo và bảng giá chuẩn
 2. Trao đổi kí HĐ
 3. Khách cọc 30%
 4. Vẽ, trao đổi, duyệt bản vẽ SOFT DRAWING theo hiện trạng. Quyết màu, vật liệu, phụ kiện, thiết bị
 5. Dự toán chính xác duyệt dự toán
 6. Khách cọc đến 50% dự toán
 7. Thi Công & bàn giao sau hoàn thiện